4°C pochmurno z przejaśnieniami

LATCHORZEW I KWIRYNÓW

Mieszkańcy Kwirynowa i Latchorzewa o Funduszu Sołeckim

 

12 września 2018 roku o godz. 18.00 rozpoczęło się zebranie sołeckie mieszkańców sołectwa Kwirynów. W obecności około 30 osób, Z-cy Wójta Gminy Stare Babice Marcina Zająca obradom przewodniczył Sołtys/Radny Dariusz Sobczak. Zebranie odbyło się w Klubie Mieszkańca przy ul. Polnej 40 (budynek szkoły podstawowej). Zebrani ustalili, że FS na 2019 rok (57 tys. zł.) przeznaczą na: dofinansowanie działalności operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach w wysokości 12 tys. zł., przeprowadzenie modernizacji Placu Kwirynowskiego poprzez wybudowanie wiaty, niskiego ogrodzenia i poidełka oraz zakup kilku koszy na śmieci na terenie sołectwa.

 

Godzinę później, tj. o godz. 19.00 w budynku Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 rozpoczęło się zebranie mieszkańców Latchorzewa. Zebranie, na które przybyło około 30 osób oraz Radny Jerzy Piętocha poprowadził Sołtys Sylwester Klimek. W tym przypadku zdecydowano, że Fundusz Sołecki spożytkowany zostanie na: oświetlenie ścieżki wokół stawu przy ul. Warszawskiej/Szeligowskiej (20 tysięcy zł.), projekt i wykonanie (częściowe) placu zabaw przy ul. Dobrzańskiego "Hubala"/Na Skraju (30 tysiące zł.) oraz na doposażenie sprzętowe babickiej OSP (7 tysięcy zł.).

 

Obydwa zebrania cechowały się ożywionymi (wręcz w pewnych momentach kłótliwymi) dyskusjami oraz szeregiem propozycji, które zostały zgłoszone przez mieszkańców, ale ostatecznie nie zdobyły poparcia większości i odpadły w przeprowadzonych głosowaniach.

 

Michał Starnowski

 

LATCHORZEW I KWIRYNÓW komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się