19°C bezchmurnie

LUBICZÓW, BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO I BLIZNE JASIŃSKIEGO

Mieszkańcy tych trzech miejscowości wybrali swoich Sołtysów i Rady Sołeckie.

  20 listopada 2015 roku o godz. 18.30 w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego spotkali się mieszkańcy trzech najbliżej położonych od Warszawy wsi, czyli: Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego i Lubiczowa. Przy prezydialnym stole zasiedli Wójt Krzysztof Turek, dotychczasowi Sołtysi oraz dwóch Kierowników gminnych Referatów - Paweł Błażejewski i Marcin Klimek. Na zebranie przybył również przedstawiciel Policji kom. Robert Knap. Na przewodniczącego zebrania wybrano Radnego Leszka Poborczyka. Wybrano też trzyosobową Komisję Skrutacyjną, której przewodniczącą została Agnieszka Szelenbaum.   Na zebranie przybyło łącznie 109 osób, z tego mieszkańców Lubiczowa 13, Blizne Łaszczyńskiego 43, a Blizne Jasińskiego 53. Zgodnie ze Statutami sołectw, przy takiej frekwencji trzeba było odczekać 30 minut. W tym czasie przeczytano regulamin głosowania, rozpoczęto również rozmowę nt. bezpieczeństwa mieszkańców, w tym bezpieczeństwa na drogach. W tym miejscu powoływano się na śmiertelny wypadek do którego doszło w pierwszych dniach września br. Pytano o częstotliwość policyjnych patroli oraz o spowalniacze na ulicy Hubala-Dobrzańskiego. O realizacji tej inwestycji rozmawia się już bowiem od wielu lat i oprócz mówienia nic się z tym dalej nie robi. Wójt tłumaczył, że droga ta w całości nie jest w zarządzie naszej gminy, co znacznie komplikuje działania.   W dalszej części zebrania dokonywano wyborów. W trakcie liczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną poruszano kolejne kwestie dotyczące przeprowadzenia niezbędnych inwestycji i działań w celu poprawy życia mieszkańców. I tak m. in. poruszono kwestię parkingu przy kościele (realizacja z opóźnieniem, ale ruszy na wiosnę 2016 r.), potrzeby budowy drogi z chodnikiem (ul. Piotra Skargi), w związku ze zwiększonym ruchem (dojazd do przedszkola), czy też przeprowadzenia rozmów z ZTM, aby nocny autobus jeżdżący obecnie przez Osiedle Groty zatrzymywał się również na ul. Warszawskiej (na przystanku przy ul. Przejazd). Poruszono też kwestię odrzuconych wniosków do budżetu partycypacyjnego na 2016 rok. Końcowa część zebrania, gdy na sali pozostało już niewiele osób okazała się być bardzo nerwowa. Doszło nawet do tego, że wójt z jednym z mieszkańców wyzwali się od kłamców.   Samo zgłaszanie kandydatur i głosowania przebiegły bardzo sprawnie. Do funkcji Sołtysa zgłosili się tylko obecnie pełniący te funkcje, a do rad sołeckich zgłoszono po tyle kandydatur, po ile przewidują statuty, czyli po 3 osoby.   Ostateczne wyniki głosowań są następujące. Na kadencję 2016-2019 przedstawicielami mieszkańców będą: LUBICZÓW: Sołtys: Jacek Dawidowski; Rada Sołecka: Elżbieta Szelenbaum, Krzysztof Windyga, Krzysztof Dawidowski. BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO: Sołtys: Krzysztof Wąsikowski; Rada Sołecka: Mieczysław Skowroński, Sławomir Kościelniak, Grzegorz Otrzyk. BLIZNE JASIŃSKIEGO: Sołtys: Ewa Kawczyńska; Rada Sołecka: Wojciech Dominiak, Andrzej Dubaj, Anna Winiszewska.   Nadmienimy, że na zebranie przybyli członkowie nowopowstałego Stowarzyszenia „Działajmy Razem”.   Michał Starnowski  

LUBICZÓW, BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO I BLIZNE JASIŃSKIEGO komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się