25°C bezchmurnie

PO SPOTKANIU GMINNYM W KOCZARGACH STARYCH

3 października 2017 roku o godz. 18.00 w auli Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych przy ul. Akacjowej 12 odbyło się spotkanie Władz Gminy Stare Babice z Mieszkańcami kilku miejscowości położonych wzdłuż ulicy Trakt Królewski.

 

W spotkaniu, które zainicjował Radny Sławomir Sumka (Wojcieszyn) i które początkowo miało dotyczyć jedynie Mieszkańców Wojcieszyna, a ostatecznie przez Wójta Gminy Stare Babice zostało rozszerzone do Mieszkańców kilku sołectw (Koczargi Stare, Wojcieszyn, Zalesie, Borzęcin Duży), a dokładniej do tych, których grunty położone są pomiędzy ulicami Akacjową, Klonową, Trakt Królewski i Spacerową a terenami leśnymi KPN poruszono szereg tematów, w tym trzy najważniejsze.

 

Pierwszy z omawianych tematów dotyczył stanu urządzeń melioracyjnych oraz planowanych prac remontowych. W tej sprawie głos zabrał Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej "Babice" Remigiusz Fijołek. Następnie rozmawiano o przebudowie drogi gminnej Trakt Królewski na odcinku Koczargi Stare - Borzęcin Duży. Te dwa tematy, a w szczególności pierwszy spowodowały ożywioną dyskusję.

 

Najważniejszym z omawianych tematów okazał się jednak wątek dotyczący podjęcia prac nad nowym studium zagospodarowania przestrzennego, obejmujący grunty leżące na północ od ul. Trakt Królewski. Podczas, gdy władze gminy omawiały swoje założenia, z widowni coraz padały to nowe pytania. Wójt stwierdził, że wykreśli z planowania zapis, że część terenu będzie przeznaczona na urządzenie cmentarza komunalnego. Zapis, że część wojcieszyńskich pól zostanie przeznaczona na cmentarz komunalny ukazał się w jednym z uzasadnień do projektu uchwały Rady Gminy Stare Babice i został w czerwcu br. "zastopowany" przez większość radnych.

 

Zebranie, w którym wzięli udział: Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek, Jego Zastępca Marcin Zając, Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice Henryk Kuncewicz, Radni: Justyna Szczepanik, Sławomir Sumka, Remigiusz Fijołek, Paweł Karczmarek i Michał Starnowski oraz Sołtysi: Wojcieszyna (Jadwiga Wasiak) i Stanisławowa (Urszula Świątek) trwało ponad 3 godziny i skupiło na sali wielu Mieszkańców tej części gminy.

 

Więcej szczegółów postaramy się zamieścić w najbliższym wydaniu Gońca Babickiego.

 

Michał Starnowski

 

PO SPOTKANIU GMINNYM W KOCZARGACH STARYCH komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się