5°C bezchmurnie

PODWARSZAWSKIE ZEBRANIE

W dniu 19 października 2017 roku (czwartek) o godz. 18:00 w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego, przy ul. Kościuszki 1B odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego i Lubiczów.

 

Na spotkanie przybyli: Z-ca Wójta Gminy Stare Babice Marcin Zając, Kierownicy gminnych referatów: Agnieszka Senterkiewicz, Iwona Mika, Paweł Błażejewski oraz po Komendanta Straży Gminnej Leszek Grabowski.

 

Tematem zebrania, które zorganizowali: Radny Leszek Poborczyk, Radna i Sołtys Ewa Kawczyńska, Sołtysi: Krzysztof Wąsikowski i Jacek Dawidowski były sprawy bieżące sołectw oraz wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej sołectwa Blizne Jasińskiego.

 

Rozmawiano więc o wszystkim: o nowej Szkole Podstawowej w Zielonkach Parceli, bezpieczeństwie i o "niewidocznej" Policji, komunikacji publicznej, zalewaniu dróg i posesji, braku ekranów dźwiękochłonnych przy trasie S8, świeżo zamontowanych dwóch spowalniaczach na ul. Łaszczyńskiego oraz o planowanych (niewykonanych dotychczas) remontach i modernizacjach dróg gminnych.

 

Zgodnie z zapowiedzią przeprowadzono też wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej wsi Blizne Jasińskiego. Zgłoszono tylko jednego kandydata - Pana Krystiana Zająca, który po przeprowadzonym zgodnie ze statutem głosowaniu wszedł w skład Rady Sołeckiej, zastępując Panią Annę Winiszewską, która jak można było się spodziewać, po przeprowadzce zrezygnowała z pracy na rzecz tutejszych Mieszkańców.

 

Radna i Sołtys Ewa Kawczyńska pragnie podziękować Mieszkańcom swojego sołectwa z udział w zebraniu, a nowo wybranemu członkowi Rady Sołeckiej, Panu Krystianowi Zającowi życzy owocnej współpracy.

 

Michał Starnowski

 

PODWARSZAWSKIE ZEBRANIE komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się