4°C pochmurno z przejaśnieniami

TRZY ZEBRANIA SOŁECKIE

Mieszkańcy wsi: Klaudyn, Lipków i Stanisławów rozdysponowali Fundusz Sołecki na 2019 rok.

 

We wtorek, 11 września 2018 roku odbyły się aż 3 zebrania sołeckie, w czasie których zdecydowano o przeznaczeniu środków finansowych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok.

 

Pierwsze z zebrań (w Klaudynie) rozpoczęło się o godz. 18.00. W obecności Radnej Karoliny Bielińskiej i Sołtysa Aleksandra Jadczaka, zebranie poprowadził Krzysztof Kaliszewski. Mieszkańcy, którzy przybyli na spotkanie (ok. 30 osób) zdecydowali, że 57 tysięcy złotych przeznaczą na oświetlenie klaudyńskiej części ścieżki rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego), która biegnie od ul. Szymanowskiego do ul. Zielonej (ul. Pohulanka). Obecni na zebraniu poddawali w wątpliwość powodzenie realizacji tej inwestycji, ponieważ teren należy do Kampinoskiego Parku Narodowego  i budowę powyższego będzie trzeba uzgodnić z Dyrektorem KPN. W związku z powyższym pod głosowanie poddano też projekt zastępczy, tj. listę zadań rezerwowych. Na tej liście znalazła się dotacja dla OSP Babice, odnowienie wiat przystankowych wraz z zakupem koszy na śmieci, zakup i montaż stacji do naprawy rowerów (przy placu zabaw), doświetlenie skrzyżowania Ćiećwierza/Szymanowskiego oraz montaż dodatkowej lampy przy przystanku na ul. Szymanowskiego.

 

W Lipkowie zebranie rozpoczęło się o godz. 18.30. W obecności Wójta Krzysztofa Turka i Jego Zastępcy Marcina Zająca dyskusję poprowadził Radny/Sołtys Paweł Karczmarek i członek Rady Sołeckiej Michał Dyr. W tym przypadku długo rozmawiano o uciążliwości przedłużającej się budowy kanalizacji w ul. Sportowej i rozpoczętego remontu ul. Jakubowicza. Fundusz Sołecki w wysokości 57 tysięcy złotych (obecnych na zebraniu 30 osób), przeznaczono na wykonanie projektu odwodnienia ulic: Hetmańskiej, Kontuszowej, Karabeli i Husarskiej.

 

Ostatnie z zebrań (stąd nie mamy zdjęć) odbyło się o godz. 19.00 w Stanisławowie, w domu Sołtys Urszuli Świątek. Na zebraniu, w którym wśród 21 osób uczestniczyła Radna Justyna Szczepanik ustalono, że Fundusz Sołecki w wysokości 20 tysięcy złotych przeznaczony będzie na doświetlenie miejscowości (wykonanie kilku lamp), zakup koszy na śmieci, organizację spotkania i zakup budek dla ptaków (Jerzyków).

 

zebrał: Michał Starnowski

 

TRZY ZEBRANIA SOŁECKIE komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się