17°C bezchmurnie

WALNE ZEBRANIE W OSP BORZĘCIN DUŻY

Strażacy z Borzęcina podsumowali działalność za 2016 rok.

 

Zebranie na które przybyli: Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek, Zastępca Wójta Gminy Stare Babice Marcin Zając, Przewodniczący Rady Gminy Henryk Kuncewicz, Radni: Justyna Szczepanik, Remigiusz Fijołek, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Andrzej Wasilewski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Michał Starnowski, Kierownik Referatu Inwestycji UG Stare Babice Paweł Błażejewski oraz Przedstawiciele Komendanta Powiatowego PSP: kpt. Kazimierz Jaworski i kpt. Kamil Kolba rozpoczęło się miłymi akcentami. Otóż spora grupa młodzieży, która w zeszłym roku zapragnęła zostać strażakami, złożyła ślubowanie Członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Wyróżniający się druhny i druhowie MDP zostali również uhonorowani złotymi i brązowymi odznakami MDP. Ponadto kilku Strażakom OSP wręczono odznaki „Za wysługę lat”, kilku awansowano na wyższe "stopnie bojowe", a nagrodami rzeczowymi nagrodzono tych strażaków, którzy w 2016 roku najwięcej razy wyjeżdżali do akcji ratowniczo-gaśniczych. Za wykazywaną aktywność w działalności społecznej, w tym również za starania w zakupie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Scania, medalami (Medal Św. Florian Mazovia) zostali odznaczeni dh Marcin Dziudzi i dh Mateusz Chruściński. Pod nieobecność tego ostatniego, wyróżnienie w Jego imieniu odebrała mama Renata Chruścińska.

 

W dalszej część zebrania Prezes OSP dh Paweł Majchrzak zdał obszerne sprawozdanie z działalności OSP za 2016 roku, Skarbnik OSP dh Michał Siudziński przedstawił sprawozdanie finansowe, a za Komisję Rewizyjną sprawozdanie odczytał dh Paweł Górski. Strażacy jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP za omawiany okres.

 

Do najważniejszych sukcesów, jakie odnotowano w 2016 roku, można zaliczyć: utworzenie 17-to osobowej drużyny MDP, zakończenie drugiego etapu budowy strażnicy OSP, zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Scania oraz nieodpłatne pozyskanie pożarniczego Stara 25.

 

W wolnych wnioskach głos zabierali goście, dziękując Zarządowi i Strażakom OSP za społeczne zaangażowanie, nie tylko w niesienie pomocy potrzebującym, ale również za udział w przedsięwzięciach gminnych i lokalnych. Nie odbyło się też bez zapytań dotyczących zasad dysponowania do działań ratowniczo-gaśniczych. Burzliwa rozmowa obejmowała m. in. zagadnienia niedysponowania OSP do niektórych działań ratowniczych, które miały miejsce na terenie Gminy Stare Babice. Na kierowane zarzuty w tej sprawie odpowiadał m. in. Przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP.

 

Zebranie zakończyło się zwiedzaniem pomieszczeń garażowych, zapoznaniem z samochodami i sprzętem pożarniczym oraz słodkim poczęstunkiem.

 

Michał Starnowski

 

WALNE ZEBRANIE W OSP BORZĘCIN DUŻY komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się