0°C zamglenie

Z OGRANICZENIAMI, ALE WRACA ODBIÓR BRĄZOWYCH WORKÓW

wojt-rada-urzad-wybory-zebrania, OGRANICZENIAMI WRACA ODBIÓR BRĄZOWYCH WORKÓW - zdjęcie, fotografia

Dobra wiadomość dla Mieszkańców Gminy Stare Babice.

 

W dniu wczorajszym, tj. 21 marca 2017 roku odbyło się jedno z kolejnych posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Babice. Tym razem Radni wrócili do tematu odbioru odpadów zielonych z terenu posesji, tj. trawy, liści i gałęzi.

 

Przypominam, że z końcem roku (24 listopada 2016 r.) podjęto uchwałę, która ustanowiła, że wraz z nastaniem 2017 roku odbiór odpadów zielonych zostanie zaniechany, przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 12 złotych od osoby dla tych Mieszkańców, którzy segregują odpady i podwyższając opłatę dla niesegregujących do 25 złotych. O sprawie pisaliśmy już wcześniej m. in. we wrześniowym i listopadowym numerze Gońca Babickiego (obydwa artykuły na str. 5).

 

W związku z licznymi postulatami, które zostały skierowane w tej sprawie do Urzędu Gminy i bezpośrednio do Radnych i Sołtysów, temat musiał powrócić. Na Komisji RG oprócz Władz Gminy i Radnych, licznie pojawili się też Mieszkańcy, aby wyrazić swój pogląd w tej sprawie. Obrady były długie i burzliwe, ale ostatecznie wypracowano wariant, który obowiązywał będzie przez trzy najbliższe miesiące, tj. od początku kwietnia do końca czerwca br.

 

Kalkulacja finansowa sporządzona przez Wójta i Jego Urzędników, a która zapewne zostanie zaakceptowana przed Radnych na najbliższej Sesji Rady Gminy Stare Babice (30 marca 2017 r.) pozwoli na odbiór odpadów zielonych - jednak odbywać się to będzie z pewnymi ograniczeniami. Zachowane natomiast zostaną dotychczasowe stawki (12 i 25 złotych).

 

Otóż miesięcznie, z każdej posesji będzie odbieranych tylko do 6 brązowych worków. Oczywiście jak dotychczas nie będzie obowiązku wystawiania (tylko dla zainteresowanych). Odbiór "zielonki" odbywać się będzie tak jak dotychczas, tj. co dwa tygodnie. Czy będzie to 3+3, czy 2+4 worki miesięcznie, zależeć będzie od potrzeb danego gospodarstwa. Na dzień dzisiejszy wyprodukowana nadwyżka (np. jeżeli wystawimy większą liczbę worków w miesiącu) nie będzie odbierana z podjazdów. Odpady zielone, które nagromadzimy ponad limit, będziemy mogli osobiście zawieźć i bezpłatnie pozostawić w GPSZOK przy ul. Mizikowskiego w Starych Babicach. Urzędnicy gminni ustalą z prawnikami i przekażą Radnym podczas Sesji RG, czy obecna umowa z firmą BYŚ zezwala na zastosowanie wariantu odbioru większej ilości worków, przy dodatkowej odpłatności (około 3 złote za worek).

 

Reasumując. Od początku kwietnia, do końca czerwca - do 6 worków miesięcznie z terenu posesji (nie więcej). Nadwyżkę można bezpłatnie zawieźć do GPSZOK lub zagospodarować na działce we własnym zakresie (np. w kompostowniku). Stosowne informacje w tej sprawie już niebawem ogłoszone zostaną na oficjalnych nośnikach informacyjnych Urzędu Gminy i prawdopodobnie rozniesione zostaną do naszych skrzynek na listy.

 

Dodać należy, że wraz z połową roku ogłoszony będzie nowy przetarg na wywóz odpadów z terenu Gminy Stare Babice. Kto wygra przetarg i za jaką kwotę? - dziś nie wiadomo. Można jednak domniemywać (analizując postępowania przetargowe przeprowadzone w innych gminach), że będzie drożej. W związku z powyższym od lipca będą obowiązywać inne zasady, być może ceny, ale o tym poinformujemy Mieszkańców w stosownym czasie.

 

Michał Starnowski

 

Z OGRANICZENIAMI, ALE WRACA ODBIÓR BRĄZOWYCH WORKÓW komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się