0°C zamglenie

Z SESJI RADY GMINY STARE BABICE

Radni założyli Szkołę Podstawową w Zielonkach Parcele, dostosowali sieci szkół podstawowych i powiedzieli "NIE" dla projektu Metropolii Warszawskiej.

 

9 lutego 2017 roku odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Stare Babice. Podczas obrad procedowano przyjęcie kilku uchwał, ważnych z punktu widzenia Mieszkańców Gminy Stare Babice. I tak:

  1. Założono Szkołę Podstawową w Zielonkach Parcele przy ul. Południowej 2, z obwodami obejmującymi miejscowości i ulice:

  • Zielonki Wieś

  • Lipków z wyłączeniem Kolonii Lipków, która należy do obwodu Szkoły Podstawowej w Starych Babicach

  • Stare Babice, Ulice: Warszawska, Gen. Tadeusza Kutrzeby, Osiedlowa, Ożarowska, Koczarska, Baśniowa, Mjr Władysława Mizikowskiego - odcinek pomiędzy ul. Osiedlową i ul. T. Kutrzeby, Okrężna, Wieruchowska,

  • Blizne Jasińskiego

  • Blizne Łaszczyńskiego

  • Lubiczów

  • Babice Nowe, Ulice: Warszawska, Ogrodnicza, Dolna, Wieruchowska, Ożarowska, Lwowska, gen. Mieczysława Dąbkowskiego

  • Zielonki Parcele

 

W projekcie uchwały widniała jeszcze część miejscowości Latchorzew, ostatecznie Radni zdecydowali, że cały Latchorzew przypisany zostanie do Szkoły Podstawowej w Starych Babicach (dotyczy to części miejscowości Latchorzew, tj. ulic: Warszawskiej, Szeligowskiej, Lwowskiej, B. Prusa). Zmiany dokonano na podstawie opinii Mieszkańców i Rady Rodziców ze Szkoły w Starych Babicach.

 

Ponadto ustalono pozostałe obwody szkół, gdzie jedyną zmianą w stosunku do przedłożonego projektu stanowi przeniesienie miejscowości Zalesie do obwodu Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym. W projekcie widniało, że miejscowość ta ma należeć do Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych. W tym przypadku uwzględniono zdanie Mieszkańców i opinię Komisji Oświaty RG.

 

Pozostałe obwody:

 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach:

- Stare Babice, Ulice: Gen. Wiktora Thomme, Wincentego Witosa, Michała Wołodyjowskiego, Leopolda Okulickiego, Majora Jacka Decowskiego, Gen. Władysława Sikorskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszki, Rynek, Graniczna, Jana Szembeka, Krótka, Kręta, Zielona, Kampinoska, Sienkiewicza, Kresowa, Polna, Hubala Dobrzańskiego, Izabelińska, Pohulanka, Zielony Zaułek, Leśnych Skrzatów, Gwiaździsta, Pogodna, Zaciszna, Małego Księcia, Andrzeja Kmicica, Kubusia Puchatka, Bajkowa, Pocztowa, Mjr Władysława Mizikowskiego – odcinek pomiędzy ul. T. Kutrzeby i ul. T. Kościuszki.

- Kwirynów

- Janów

- Klaudyn

- Latchorzew

- Babice Nowe, Ulice: Kresowa, Leopolda Okulickiego, Hubala Dobrzańskiego, marsz. Józefa Piłsudskiego, Miła

- Lipków, Ulice: Kolonia Lipków, Charłampa, Jastrzębia

 

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych:

- Koczargi Stare

- Koczargi Nowe

- Wojcieszyn

- Stanisławów

- Mariew

- Buda

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dużym:

- Borzęcin Mały

- Borzęcin Duży

- Topolin

- Wierzbin

- Zalesie

 

Teraz Uchwała Rady Gminy Stare Babice trafi do Kuratorium Oświaty, gdzie zostanie (lub nie) zatwierdzona.

 

Ponadto Radni poprzez zdjęcie z porządku obrad, nie wyrazili zgodny na podwyższenie wynagrodzenia Wójta Gminy Stare Babice. Projekt uchwały, który złożył Przewodniczący Radny Gminy Henryk Kuncewicz zakładał, że Wójt otrzyma podwyżkę w kwocie 160 złotych brutto miesięcznie. Miałaby to być rewaloryzacja uposażenia, które nie było zmieniane od około 8 lat. Proponowana kwota może nie była jakaś zawrotna, ale jak argumentował Radny Jerzy Piętocha, który złożył wniosek o zdjęcie uchwały z porządku obrad, bardziej chodziło tu o wydźwięk społeczny, a nie o samą kwotę podwyżki.

 

Pośród wielu innych uchwał pojawiła się też taka, w której Radni wyrazili sprzeciw w sprawie utworzenia Metropolii Warszawskiej w kształcie zaproponowanym przez Posła Jacka Sasina.

 

Michał Starnowski

Z SESJI RADY GMINY STARE BABICE komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się