0°C zamglenie

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW W BLIZNEM

We wtorek, 4 kwietnia 2017 roku w budynku Przedszkola w Bliznem Jasińskiego spotkali się Mieszkańcy Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego i Lubiczowa.

 

Na spotkanie przybyli: Z-ca Wójta Gminy Stare Babice Marcin Zając, Kierownicy gminnych referatów: Agnieszka Senterkiewicz, Paweł Błażejewski i Piotr Czajkowski, Radni i Sołtysi: Ewa Kawczyńska, Leszek Poborczyk, Krzysztof Wąsikowski i Jacek Dawidowski oraz przedstawiciel GPK Eko-Babice Krzysztof Lebiedowicz.

 

W trakcie dwugodzinnego spotkania poruszono wiele spraw dotyczących bieżących spraw nurtujących Mieszkańców. Nie zabrakło zapytań o nową szkołę w Zielonkach Parcele i dowozy dzieci do tej nowo otwieranej placówki oświatowej, bezpieczeństwo drogowe, komunikację (autobus nocny), planowanych remontów i inwestycji dotyczących dróg gminnych, wykupów gruntów pod drogi, doświetlenia ulic oraz zalewania dróg i posesji, braku ekranów dźwiękochłonnych przy trasie S8, planowanych prac kanalizacyjnych i terminów realizacji inwestycji w ramach funduszu partycypacyjnego.

 

Podczas spotkania poruszono też sprawę budowy centrum handlowego w niedalekiej odległości od trasy S8 (w okolicach ul. Gościnnej), zanieczyszczeń środowiska i możliwości wyeliminowania „gryzących dymów” wydobywających się z niektórych kominów, smogu i śmieci, w tym również odbioru odpadów zielonych i kosztów z tym związanych.

 

Na zapytania Mieszkańców odpowiadał Z-ca Wójta, merytoryczni kierownicy Urzędu Gminy oraz przedstawiciel Eko-Babic. Spotkanie należy uważać za udane, ponieważ poruszono wiele ważnych spraw, a Mieszkańcy otrzymali wiele odpowiedzi na zadawane przez siebie zapytania.

 

Michał Starnowski

 

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW W BLIZNEM komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się